Hóa chất diệt côn trùngThuốc diệt kiến gián ANBIO với hoạt chất sinh học diệt tận gốc kiến hôi, kiến đen, kiến lửa, kiến ba khoang, gián đức

Thuốc diệt kiến gián ANBIO với hoạt chất sinh học diệt tận gốc kiến hôi, kiến đen, kiến lửa, kiến ba khoang, gián đức giảm giá chỉ còn 15,000đ

15,000đ 15,000đ

Thuốc Diệt Kiến - Diệt Gián Sinh Học ANBIO Hiệu Quả 100%

Thuốc Diệt Kiến - Diệt Gián Sinh Học ANBIO Hiệu Quả 100% giảm giá chỉ còn 13,000đ

13,000đ 13,000đ

Sản phầm permethrin 50 EC phun muỗi, phun rệp, hoa màu, xịt tiêu, cafe, rệp sáp, chai nhôm diệt côn trùng hiệu quả

Sản phầm permethrin 50 EC phun muỗi, phun rệp, hoa màu, xịt tiêu, cafe, rệp sáp, chai nhôm diệt côn trùng hiệu quả giảm giá chỉ còn 220,000đ

220,000đ 220,000đ

Gel diệt gián đức Seclira chính hiệu của BASF SE - CHLB Đức

Gel diệt gián đức Seclira chính hiệu của BASF SE - CHLB Đức giảm giá chỉ còn 440,000đ

440,000đ 550,000đ -20%

Thuốc diệt gián Nhật Bản 12 viên không mùi, an toàn, hiệu quả khi sử dụng

Thuốc diệt gián Nhật Bản 12 viên không mùi, an toàn, hiệu quả khi sử dụng giảm giá chỉ còn 70,000đ

70,000đ 140,000đ -50%

Hóa chất diệt muỗi Cypado 25EC - 100ml

Hóa chất diệt muỗi Cypado 25EC - 100ml giảm giá chỉ còn 41,000đ

41,000đ 41,000đ

Hoá chất diệt côn trùng

Hoá chất diệt côn trùng giảm giá chỉ còn 37,000đ

37,000đ 37,000đ

Hóa chất diệt nhiều loại côn trùng (secsaigon-10ec)

Hóa chất diệt nhiều loại côn trùng (secsaigon-10ec) giảm giá chỉ còn 25,000đ

25,000đ 25,000đ

Hóa chất diệt côn trùng Permethrin Plus - 500ml

Hóa chất diệt côn trùng Permethrin Plus - 500ml giảm giá chỉ còn 460,000đ

460,000đ 460,000đ

HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG SANTOSO 100SC, hiệu VẸT XANH - Alpha Cypermethrin, 480ML

HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG SANTOSO 100SC, hiệu VẸT XANH - Alpha Cypermethrin, 480ML giảm giá chỉ còn 120,000đ

120,000đ 120,000đ

HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG FENDONA10SC

HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG FENDONA10SC giảm giá chỉ còn 15,000đ

15,000đ 15,000đ

Hóa chất diệt côn trùng Fendona 50ml diệt Muỗi - Kiến - Ruồi

Hóa chất diệt côn trùng Fendona 50ml diệt Muỗi - Kiến - Ruồi giảm giá chỉ còn 100,000đ

100,000đ 100,000đ

Thuốc diệt côn trùng MaxxThor Thuốc diệt côn trùng số 1 nhập tại Mỹ, là hóa chất diệt côn trùng hiệu lực cao, tồn lưu lâ

Thuốc diệt côn trùng MaxxThor Thuốc diệt côn trùng số 1 nhập tại Mỹ, là hóa chất diệt côn trùng hiệu lực cao, tồn lưu lâ giảm giá chỉ còn 550,000đ

550,000đ 550,000đ

Hóa chất diệt côn trùng Hantox-200 - Chocopet shop

Hóa chất diệt côn trùng Hantox-200 - Chocopet shop giảm giá chỉ còn 22,111đ

22,111đ 22,111đ

Hóa chất diệt muỗi Cypado 25EC - 100ml

Hóa chất diệt muỗi Cypado 25EC - 100ml giảm giá chỉ còn 50,000đ

50,000đ 50,000đ

Combo 10 gói Fendona Hóa chất diệt côn trùng 10SC 5ml

Combo 10 gói Fendona Hóa chất diệt côn trùng 10SC 5ml giảm giá chỉ còn 92,500đ

92,500đ 109,000đ -15%

Hóa chất diệt côn trùng Fendona 10 SC - 50ml

Hóa chất diệt côn trùng Fendona 10 SC - 50ml giảm giá chỉ còn 120,000đ

120,000đ 120,000đ

Hóa chất diệt muỗi và côn trùng các loại

Hóa chất diệt muỗi và côn trùng các loại giảm giá chỉ còn 80,000đ

80,000đ 80,000đ

Hóa chất diệt muỗi CYP 10EC 100ml

Hóa chất diệt muỗi CYP 10EC 100ml giảm giá chỉ còn 35,000đ

35,000đ 35,000đ

Hóa chất diệt côn trùng Han-resis Plus EW 100ml - Chocopet shop

Hóa chất diệt côn trùng Han-resis Plus EW 100ml - Chocopet shop giảm giá chỉ còn 60,000đ

60,000đ 60,000đ

Hóa chất diệt côn trùng SUMITHRIN 10SEC ( sản phẩm của Sumitomo Chemical Japan) - 1000ml

Hóa chất diệt côn trùng SUMITHRIN 10SEC ( sản phẩm của Sumitomo Chemical Japan) - 1000ml giảm giá chỉ còn 750,000đ

750,000đ 750,000đ

Hoá chất diệt côn trùng Fendona 5ml

Hoá chất diệt côn trùng Fendona 5ml giảm giá chỉ còn 15,000đ

15,000đ 15,000đ

GTOX 200 HOÁ CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG 50ML

GTOX 200 HOÁ CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG 50ML giảm giá chỉ còn 25,000đ

25,000đ 25,000đ

Hóa Chất Diệt Côn Trùng: Hanpec 1 Lít

Hóa Chất Diệt Côn Trùng: Hanpec 1 Lít giảm giá chỉ còn 600,000đ

600,000đ 600,000đ

Hóa chất diệt côn trùng (Ruồi, Muỗi) TERMOSANT (10SC) 5ml

Hóa chất diệt côn trùng (Ruồi, Muỗi) TERMOSANT (10SC) 5ml giảm giá chỉ còn 10,000đ

10,000đ 10,000đ

Hóa chất khử trùng Chloramin B

Hóa chất khử trùng Chloramin B giảm giá chỉ còn 500,000đ

500,000đ 500,000đ

Hóa chất diệt côn trùng muối, kiến, gián,... Fendona 5ml

Hóa chất diệt côn trùng muối, kiến, gián,... Fendona 5ml giảm giá chỉ còn 14,560đ

14,560đ 16,000đ -9%

Hóa chất diệt côn trùng SUMITHRIN 10SEC ( sản phẩm của Sumitomo Chemical Japan)

Hóa chất diệt côn trùng SUMITHRIN 10SEC ( sản phẩm của Sumitomo Chemical Japan) giảm giá chỉ còn 750,000đ

750,000đ 750,000đ

Hóa chất diệt côn trùng Fendona 10SC 5ml

Hóa chất diệt côn trùng Fendona 10SC 5ml giảm giá chỉ còn 10,000đ

10,000đ 17,000đ -41%

KING STAR HOÁ CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG KHÔNG MÙI

KING STAR HOÁ CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG KHÔNG MÙI giảm giá chỉ còn 33,000đ

33,000đ 33,000đ

HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG, KIẾN, RUỒI TẬN GỐC

HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG, KIẾN, RUỒI TẬN GỐC giảm giá chỉ còn 21,000đ

21,000đ 21,000đ

Hoá chất diệt côn trùng dân dụng KHÔNG MÙI AZENDA 250EC

Hoá chất diệt côn trùng dân dụng KHÔNG MÙI AZENDA 250EC giảm giá chỉ còn 70,000đ

70,000đ 70,000đ

Thuốc diệt côn trùng MaxxThor Thuốc diệt côn trùng số 1 nhập tại Mỹ, là hóa chất diệt côn trùng hiệu lực cao, tồn lưu lâ

Thuốc diệt côn trùng MaxxThor Thuốc diệt côn trùng số 1 nhập tại Mỹ, là hóa chất diệt côn trùng hiệu lực cao, tồn lưu lâ giảm giá chỉ còn 550,000đ

550,000đ 550,000đ

Hóa chất diện côn trùng,an toàn khi sử dụng.

Hóa chất diện côn trùng,an toàn khi sử dụng. giảm giá chỉ còn 79,000đ

79,000đ 79,000đ

FENDONA 10SC (gói 5ml)- Hóa chất diệt côn trùng

FENDONA 10SC (gói 5ml)- Hóa chất diệt côn trùng giảm giá chỉ còn 15,000đ

15,000đ 15,000đ

Hóa chất diệt côn trùng HOCKLEY PERDA MIX UK

Hóa chất diệt côn trùng HOCKLEY PERDA MIX UK giảm giá chỉ còn 213,900đ

213,900đ 230,000đ -7%

Hóa chất diệt côn trùng HOCKLEY PERDA MIX UK 250ml

Hóa chất diệt côn trùng HOCKLEY PERDA MIX UK 250ml giảm giá chỉ còn 250,000đ

250,000đ 250,000đ

Hóa chất diệt côn trùng phennado 100 SC

Hóa chất diệt côn trùng phennado 100 SC giảm giá chỉ còn 65,000đ

65,000đ 65,000đ

Bán Hoá chất diệt côn trùng hàng chuẩn, nhập khẩu và phân phối.

Bán Hoá chất diệt côn trùng hàng chuẩn, nhập khẩu và phân phối. giảm giá chỉ còn 86,000đ

86,000đ 86,000đ

Hóa chất diệt muỗi, côn trùng phennado 100 SC không mùi, không để lại vết bẩn, an toàn cho sức khỏe người và môi trường

Hóa chất diệt muỗi, côn trùng phennado 100 SC không mùi, không để lại vết bẩn, an toàn cho sức khỏe người và môi trường giảm giá chỉ còn 75,000đ

75,000đ 100,000đ -25%

Hóa chất diệt côn trùng muối, kiến, gián,... Fendona 5ml

Hóa chất diệt côn trùng muối, kiến, gián,... Fendona 5ml giảm giá chỉ còn 13,500đ

13,500đ 13,500đ

HOÁ CHẤT DIỆT CHO GIÁN MẠT TRONG NHÀ YẾN

HOÁ CHẤT DIỆT CHO GIÁN MẠT TRONG NHÀ YẾN giảm giá chỉ còn 100,000đ

100,000đ 100,000đ

Hóa Chất Diệt Côn Trùng Fendona 10SC Gói 5ml ( Diệt Muỗi, Dán , Ruồi, Kiến , ... )

Hóa Chất Diệt Côn Trùng Fendona 10SC Gói 5ml ( Diệt Muỗi, Dán , Ruồi, Kiến , ... ) giảm giá chỉ còn 14,999đ

14,999đ 14,999đ

Hóa chất diệt côn trùng Fendona

Hóa chất diệt côn trùng Fendona giảm giá chỉ còn 15,000đ

15,000đ 15,000đ

Hóa chất diệt côn trùng Hantox-200 1L - Chocopet shop

Hóa chất diệt côn trùng Hantox-200 1L - Chocopet shop giảm giá chỉ còn 480,500đ

480,500đ 480,500đ

(Mua 10gói tặng bình xịt)Thuốc diệt muỗi kiến gián ruồi,bọ mạc côn trùng Fendona10SC gói 5ml

(Mua 10gói tặng bình xịt)Thuốc diệt muỗi kiến gián ruồi,bọ mạc côn trùng Fendona10SC gói 5ml giảm giá chỉ còn 14,000đ

14,000đ 20,000đ -30%

Thuốc phòng trừ Mối Termize chai 500ml

Thuốc phòng trừ Mối Termize chai 500ml giảm giá chỉ còn 940,000đ

940,000đ 1,250,000đ -25%

Thuốc Diệt Gián Nhật Bản 12 Viên An Toàn Hiệu Quả Cho Con Người Và Vật Nuôi

Thuốc Diệt Gián Nhật Bản 12 Viên An Toàn Hiệu Quả Cho Con Người Và Vật Nuôi giảm giá chỉ còn 69,000đ

69,000đ 138,000đ -50%

Tinh dầu chống côn trùng LAMHA

Tinh dầu chống côn trùng LAMHA giảm giá chỉ còn 108,000đ

108,000đ 120,000đ -10%

Xtj Chống Côn Trùng Bioion Bugs Repllent Mỹ 250ml

Xtj Chống Côn Trùng Bioion Bugs Repllent Mỹ 250ml giảm giá chỉ còn 178,000đ

178,000đ 178,000đ